Trang chủ » Ứng dụng » Năng suất » HVAC Calculator Lite
HVAC Calculator Lite biểu tượng

HVAC Calculator Lite

3.0.0 for Android

SoftHVAC

Mô tả của HVAC Calculator Lite


HVAC Calculator allows performing different calculations for HVAC systems engineering.
The program is a complex, unique by its size and content, comprising 38 calculations, vital for any HVAC engineer.
Now all the most up-to-date calculations are readily available for you, perform calculations anywhere: at a construction site, in negotiating, in a transport, office, auditorium etc.
You can select Imperial or Metric units in the program.
This program is also available online for PC: http://www.softhvac.com/hvac-calculator

HVAC Calculator Lite 3.0.0 Cập nhật

2019-03-20
Added new 8 features.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Năng suất ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 3.0.0Yêu cầu cập nhật HVAC Calculator Lite

Lấy nó trên: Tải HVAC Calculator Lite trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với HVAC Calculator Lite
Xem thêm từ SoftHVAC
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...