Giới thiệu về HP Pixi Cam

Tiếng Việt

Complete the HP Mini Wi-Fi Cam experience by installing the HP Pixi Cam app

The Pixi Cam app works with the new HP Mini Wi-Fi Cam product line of products.

The app allows users to:

• View live video stream from the camcorder on their smartphone or tablet.

• Change basic settings with the camcorder.

• Have basic start/stop video record and photo capture operations.

• Playback content stored on the camcorder.

• Check battery level and camcorder settings.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.4

Last updated on Aug 17, 2015

- bug fixes

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật HP Pixi Cam 1.0.4

Được tải lên bởi

Sarath Kumar

Yêu cầu Android

Android 2.2+

Hiển thị nhiều hơn

HP Pixi Cam Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.