Giới thiệu về HP Measure

Tiếng Việt

Ứng dụng HP đo cung cấp một loạt các công cụ đo lường trong một thiết kế được xây dựng có mục đích

The HP Measure App provides a wide range of measurement functions in a highly mobile, purpose-built design. Tackle a diverse set of field service workflows with convenient measurement functions to quickly examine equipment and jobsite conditions.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 0.8.7

Last updated on May 18, 2020

HP Measure Update : Air Quality , Vibration and User Guide

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật HP Measure 0.8.7

Được tải lên bởi

Yøunęs Ręy

Yêu cầu Android

Android 8.0+

Hiển thị nhiều hơn

HP Measure Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.