HP JetAdvantageLink Services biểu tượng

1.1.0 (20181031) by HP Inc.


Dec 8, 2018

Giới thiệu về HP JetAdvantageLink Services

Tiếng Việt

Dịch vụ liên kết là ứng dụng bổ trợ để tích hợp với SDK liên kết cho Máy in HP

Gói Dịch vụ Liên kết JetAdvantage của HP (Dịch vụ Liên kết) cung cấp khả năng quét và in tích hợp ứng dụng Android của bạn trên thiết bị di động và máy tính bảng.

Các dịch vụ liên kết là ứng dụng bắt buộc để chạy ứng dụng JetAdvantage Link được phát triển bởi HP JA Link SDK.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1.0 (20181031)

Last updated on Dec 8, 2018

- Print options: PrintFromStream
- Defect fixes"

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật HP JetAdvantageLink Services 1.1.0 (20181031)

Được tải lên bởi

Yusuf Ilhan

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

HP JetAdvantageLink Services Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.