HP Cards biểu tượng

2.2.0 (468) by HP Inc.


Oct 31, 2018

Giới thiệu về HP Cards

Tiếng Việt

Dễ dàng tạo và in thiệp chúc mừng của mình ở nhà!

Note: HP Cards will be retired soon and is no longer the HP recommended solution. Please try the recommended solution HP Social Media Snapshots.

Print your own greeting cards at home.

Create and customize your greeting cards in just a few, easy steps.

Connect with your friends and family by personalizing, printing and sending greeting cards without a trip to the store.

It’s simple to use and print with your Android Phone or Tablet onto 4x6 or 5x7 inch photo paper.

CHOOSE:

• Choose a category for every occasion

• Select from a wide variety of cards

• Color options available for each card

EDIT:

• Insert your own photos

• Add cool filters to your photos

• Edit the text to make it your own

PRINT:

• Print cards now on your wireless printer. No online ordering!

• Cards are designed to print beautifully on 4x6 or 5x7 paper

• Works great with HP Print Service Plugin

• Works with non-HP printers

SHARE:

• Save to Google Photos

• Email and SMS

• Facebook, Twitter, any destination that accepts images.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.2.0 (468)

Last updated on Oct 31, 2018

Defect fixes
Updated templates

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật HP Cards 2.2.0 (468)

Được tải lên bởi

Santi Kurnia

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

HP Cards Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.