Giới thiệu về honor band 5

Tiếng Việt

ban nhạc danh dự 5, nhận mặt đồng hồ của ban nhạc danh dự 5!

honor band 5 is one of the new smart watches that has the AMOLED touch display shows color-coded text and call icons for quick and easy communication.

welcome in honor band 5 app .

honor band 5 is now available !

honor band 5 app features :
- easy to use

- good design

- contains a bunch of watchfaces

honor band 5 content :

honor band 5 has a main page with 4 buttons to select one :
1- honor band 5 features
2- honor band 5 review
3- honor band 5 gallery
4- honor band 5 watchfaces

in the honor band 5 features section we provide honor band 5 features that specialises the watch , therefore we made a review of it in the honor band 5 review section .

not only that a variety of watch colors are provided in honor band 5 gallery section with great watchfaces in the honor band 5 watchfaces section .

we made it easy to give you the using experience you need !

have a simple app with your needs !

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3

Last updated on Oct 13, 2022

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật honor band 5 3

Được tải lên bởi

Jawad Ahchmod

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

honor band 5 Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.