Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » HMA VPN » 5.57.6298
HMA VPN biểu tượng

HMA VPN

V5.57.6298

Có gì mới

* Bug fixes and improvements.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
HMA VPN 5.57.6298 (6506298)

Cập nhật vào: 2022-05-31

Được tải lên bởi: Miracle Steven

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: ac178bab98a48d01a5993b56a329e8b2c0e8b8bd HMA VPN 5.57.6298(6506298) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.hidemyass.hidemyassprovpn.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.es, config.fr, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 0af19aa08553ed49d770bd6985a1c7f540db3b39

Dung lượng tệp: 17.7 MB

Tải về

2022-05-31
armeabi-v7a
Android 6.0+
nodpi
HMA VPN 5.57.6298 (6506298)

Cập nhật vào: 2022-06-01

Được tải lên bởi: André Grimore

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: ac178bab98a48d01a5993b56a329e8b2c0e8b8bd HMA VPN 5.57.6298(6506298) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.hidemyass.hidemyassprovpn.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.es, config.fr, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 0d8e5f1689d7b6ab41cc3bb5f076942972c3f9ba

Dung lượng tệp: 18.6 MB

Tải về

2022-06-01
arm64-v8a
Android 6.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...