Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Hiya » 10.2.6-8569
Hiya biểu tượng

Hiya

V10.2.6-8569

Có gì mới

Hiya! This update contains bug fixes and performance improvements.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Hiya 10.2.6-8569 (100206)

Cập nhật vào: 2021-04-15

Uploaded by: 卓贤

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: d088299994c37244eacfb16b093e0195fee445be Hiya 10.2.6-8569(100206) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.webascender.callerid.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.it, config.pt, config.xxxhdpi

Tệp SHA1: 3272cc4714cfe9b86b2d07fe370f69e1e339bd32

Dung lượng tệp: 18.1 MB

Tải về

2021-04-15
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
Hiya 10.2.6-8569 (100206)

Cập nhật vào: 2021-04-15

Uploaded by: Dave Vaughn

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: d088299994c37244eacfb16b093e0195fee445be Hiya 10.2.6-8569(100206) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.webascender.callerid.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.it, config.pt, config.xhdpi

Tệp SHA1: 7412061b5a88cb85c845490f6b10e338343e9355

Dung lượng tệp: 15.2 MB

Tải về

2021-04-15
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
Hiya 10.2.6-8569 (100206)

Cập nhật vào: 2021-04-16

Uploaded by: Trai's Ho's Sung's

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: d088299994c37244eacfb16b093e0195fee445be Hiya 10.2.6-8569(100206) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.webascender.callerid.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.it, config.pt, config.xxhdpi

Tệp SHA1: 3e3d4914dfe36b62ff151305a24d0168d84abb5b

Dung lượng tệp: 17.7 MB

Tải về

2021-04-16
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...