Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Hiya » 10.2.2-8454
Hiya biểu tượng

Hiya

V10.2.2-8454

Có gì mới

Hiya! Don’t you hate it when you report a caller as ‘spam’ only to see it come through later on as ‘not spam’ (and vice versa)? We addressed that in this release! We also squashed some bugs and improved some performance. And no: you still can’t trade stocks with the Hiya app.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Hiya 10.2.2-8454 (100202)

Cập nhật vào: 2021-02-05

Uploaded by: Trai's Ho's Sung's

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: d088299994c37244eacfb16b093e0195fee445be Hiya 10.2.2-8454(100202) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.webascender.callerid.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.it, config.pt, config.xhdpi

Tệp SHA1: 159732abde02871a15b2b78d1c96b435e7f5ac2d

Dung lượng tệp: 15.1 MB

Tải về

2021-02-05
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
Hiya 10.2.2-8454 (100202)

Cập nhật vào: 2021-02-06

Uploaded by: Trai's Ho's Sung's

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: d088299994c37244eacfb16b093e0195fee445be Hiya 10.2.2-8454(100202) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.webascender.callerid.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.it, config.pt, config.xxxhdpi

Tệp SHA1: b2cbdece84774572aebe1c96a9765f3183809a33

Dung lượng tệp: 18.0 MB

Tải về

2021-02-06
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...