Hit Shadow biểu tượng

1.1 by Ketchapp


Apr 4, 2020

Giới thiệu về Hit Shadow

Tiếng Việt

Tạo hình vui nhộn với ánh sáng!

Discover many animals and objects in this new-style "Chinese shadow" game, and watch them come alive!

- Use dozen of different hand shapes.

- Discover a lot of combinations to give life to shadows of exotic animals!

- Try to perfect match your fingers position

- Earn more points and get an animated reward!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1

Last updated on Apr 4, 2020

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Hit Shadow 1.1

Được tải lên bởi

مرتضى المنصوري مرتضى المنصوري

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Hit Shadow Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.