High Run 3D biểu tượng

1.2 by Ketchapp


Apr 10, 2020

Giới thiệu về High Run 3D

Tiếng Việt

Tốt nhất sau khi giả lập bên

Are you ready to enjoy life?

Control your character, avoid obstacles and try to reach the finish before get completely wasted.

Easy-to-learn controls, insane fun levels and rich visual effects are waiting for you in this magical game.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.2

Last updated on Apr 10, 2020

Massive improvements
Bug fixes

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật High Run 3D 1.2

Được tải lên bởi

Ẩn Danh

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

High Run 3D Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.