High Hoops biểu tượng

1.0 by Ketchapp


Aug 28, 2018

Giới thiệu về High Hoops

Tiếng Việt

Tung lên như một ông chủ!

Welcome to a bouncy world!

◉ Bounce your way to the top and reach for the High Hoops !

◉ Control your bouncy ball across vertiginous gaps.

◉ Pass through the hoops.

◉ Bounce on the tiles, don't fall!

◉ Bounce even higher thanks to the jelly cubes, they will make you fly!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0

Last updated on Aug 28, 2018

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật High Hoops 1.0

Được tải lên bởi

Andiste Stevenson

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

High Hoops Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.