Hexonia Beta biểu tượng

1.4 by Togglegear


Jan 25, 2019

Giới thiệu về Hexonia Beta

Cuộc chiến cuối cùng giữa các nền văn minh trong lòng bàn tay của bạn!

Explore the world, expand your kingdom, manage resources.Test your strategies against various Tribes.

Choose a Tribe and build your kingdom. Conquer villages and cities to expand your land. Learn new Tech to increase Gold income and prepare your army. Warriors, knights, cannons, battleships and many more Units to choose from!

Come up with new strategies to defeat your opponents, and claim glorious victory!

Features

- Tribes each have Guardians with their own special abilities.

- Over 12 units to choose from, for exciting land and naval battles.

- The terrain generator guarantees a unique world in every game.

- What resources to collect and what tech to research is up to you.

- 4 difficulty levels awaits for your challenge!

- Supports English, Spanish, French, Japanese, Korean, German, Chinese.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.4

Last updated on Jan 25, 2019

version 0.812

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Hexonia Beta 1.4

Được tải lên bởi

ธีรภัทร์ 'พาเพริน

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Hexonia Beta Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.