Trang chủ » Trò chơi » Câu đố » HEX - Tap to Rotate & Connect the Pieces » 1.4.4
HEX - Tap to Rotate & Connect the Pieces biểu tượng

HEX - Tap to Rotate & Connect the Pieces

V1.4.4

Có gì mới

Fixed a notification issue.
Added Arm64 support.
Added Adaptive Icon.
Fixed quit game.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
HEX - Tap to Rotate & Connect the Pieces 1.4.4 (99938)

Cập nhật vào: 2019-07-03

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 864ad6907d3c324a06abb7752f3fd2e858746b57 HEX - Tap to Rotate & Connect the Pieces 1.4.4(99938) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 908c648dc84c13c3758238224c4ff58a7e813fa0

Dung lượng tệp: 29.2 MB

Tải về

2019-07-03
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
HEX - Tap to Rotate & Connect the Pieces 1.4.4 (39)

Cập nhật vào: 2019-07-08

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 864ad6907d3c324a06abb7752f3fd2e858746b57 HEX - Tap to Rotate & Connect the Pieces 1.4.4(39) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 074a13808d711b0fc1aec39201f63470a1d76f1d

Dung lượng tệp: 28.5 MB

Tải về

2019-07-08
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
HEX - Tap to Rotate & Connect the Pieces 1.4.4 (38)

Cập nhật vào: 2019-07-03

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 864ad6907d3c324a06abb7752f3fd2e858746b57 HEX - Tap to Rotate & Connect the Pieces 1.4.4(38) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 5ff7c9969792f099d9f2f063a01f35fc560b48d7

Dung lượng tệp: 28.4 MB

Tải về

2019-07-03
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
HEX - Tap to Rotate & Connect the Pieces 1.4.4 (36)

Cập nhật vào: 2018-12-24

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 864ad6907d3c324a06abb7752f3fd2e858746b57 HEX - Tap to Rotate & Connect the Pieces 1.4.4(36) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: 627ab118a0cb312267ae2e464e4df4428acdfe73

Dung lượng tệp: 25.2 MB

Tải về

2018-12-24
armeabi-v7a
x86
Android 5.0+
nodpi
HEX - Tap to Rotate & Connect the Pieces 1.4.4 (34)

Cập nhật vào: 2018-12-07

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 864ad6907d3c324a06abb7752f3fd2e858746b57 HEX - Tap to Rotate & Connect the Pieces 1.4.4(34) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: d2df90e3d722ed04435b76720bb69ee2b4969e8c

Dung lượng tệp: 25.2 MB

Tải về

2018-12-07
armeabi-v7a
x86
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...