HemoFit biểu tượng

1.0 by Bayer AG


May 16, 2016

Giới thiệu về HemoFit

Practical advice for hemophilia patients (arthropathy and bruises)

HemoFit® est une application qui vous est proposée gratuitement. Elle met à la disposition des patients hémophiles des conseils pour prévenir l’évolution vers les arthropathies dans les différentes articulations à partir de votre terminal mobile. Elle vous donne également des informations ainsi que des conseils sur les possibilités d’auto rééducation devant un hématome pour éviter les complications.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0

Last updated on May 16, 2016

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật HemoFit 1.0

Được tải lên bởi

Douglas Jesus Teixeira

Yêu cầu Android

Android 4.0.3+

Hiển thị nhiều hơn

HemoFit Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.