HA Tunnel Lite biểu tượng

10.0 2 Đánh giá


1.1.2 by Art Of Tunnel


Jan 23, 2021

Giới thiệu về HA Tunnel Lite

HA Tunnel Lite là một VPN đơn giản cho phép người dùng bỏ qua giới hạn mạng

HA Tunnel uses existing connection protocols such as SSH2.0.

All traffic generated between the client and the server is protected with SSH2.0.

Through the application it is possible to customise the start of the connection (we call injection) with typed connection text (HTTP standard or any other), or setting an SNI to perform handshaking with the server.

This is very useful for crossing restrictions imposed by internet providers or any network that you are using during the connection.

Each user is given a randomly generated ID by the application to connect to the server.

You can import and export the connection method settings.

The configuration file has the .hat extension, it is an encrypted text file containing all the information that was defined before exporting it.

When exported, you can set a message for who imports and lock it so that the method setting is not visible or editable.

It is possible to traffic any connection protocol TCP, UDP, ICMP, IGMP.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật HA Tunnel Lite 1.1.2

Được tải lên bởi

Mi Ro

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1.2

Last updated on Jan 23, 2021

Added option to add more time.
Bug fixes.

Hiển thị nhiều hơn

HA Tunnel Lite Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.