Trang chủ » Trò chơi » Trò chơi điện tử » Grow Castle - Tower Defense » 1.31.12
Grow Castle - Tower Defense biểu tượng

Grow Castle - Tower Defense

V1.31.12

Có gì mới

Check out the in-game patch notes for more details.

Improved performance.
Jelly Bean(Android 16) is no longer supported.

v1.31.12
Bug fixes.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Grow Castle - Tower Defense 1.31.12 (317)

Cập nhật vào: 2020-07-30

Uploaded by: Erlytaa

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 88e6c6d2542b2ef707f5856031905e7e40a4c474 Grow Castle - Tower Defense 1.31.12(317) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.raongames.growcastle.apk

Split APKs: config.arm64_v8a

Tệp SHA1: 5a36964052fbe4493a2675440fcf7ecc724b6451

Dung lượng tệp: 42.1 MB

Tải về

2020-07-30
arm64-v8a
Android 4.4+
120-640dpi
Grow Castle - Tower Defense 1.31.12 (317)

Cập nhật vào: 2020-07-30

Uploaded by: حسن بديوي

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 88e6c6d2542b2ef707f5856031905e7e40a4c474 Grow Castle - Tower Defense 1.31.12(317) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.raongames.growcastle.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a

Tệp SHA1: a6eb252c5a6a1ebf06cbf349739781e8670a14da

Dung lượng tệp: 40.9 MB

Tải về

2020-07-30
armeabi-v7a
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...