Graffiti Tag Marker biểu tượng

1.1.11 by Abecedaire


Sep 27, 2017

Giới thiệu về Graffiti Tag Marker

Tiếng Việt

Vẽ graffiti, tag, nghệ thuật đồ họa trên điện thoại hoặc máy tính bảng, miễn phí của bạn!

Design cool graffiti, bombing, tagging, painting, street art on your phone!

Please note : This app is FREE but contains ads

If you d like to go Ad-Free, Just follow the link to the Pro version >> http://bit.ly/1HQTBMl

ONLY $0.99 !

With added features and drip effects

Graffiti tag marker is an intuitive, multitouch, pressure-sensitive drawing app that emulate graffiti ink strokes!

With great tips and flow, choose your favourite nib; slim, mop or jumbo and get creative!

- Pressure sensitivity ( allow to draw a thicker or thinner line )

- Store your art in the photo library of your device and Share!

also available for your iPhone (Rree) http://apple.co/1NjU5yn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1.11

Last updated on Sep 27, 2017

NEW MARKERS TIPS!
- MOP
- JUMBO

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Graffiti Tag Marker 1.1.11

Được tải lên bởi

Nga Pyin

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Graffiti Tag Marker Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.