Google Translate_v6.49.0.485157701.1-release_APKPure.com.apk <span class="fsize">(46.4 MB)</span>

Google Dịch Download APK 6.49.0.485157701.1-release (46.4 MB)

Đang tải xuống

Google Dịch Download APK 6.49.0.485157701.1-release (46.4 MB)

Nếu việc tải về không tự bắt đầu, nhấn vào đây
Cách để cài tệp XAPK / APK
Thêm thông tin
 • Ngôn ngữ
  English
 • Yêu cầu Android
  Android 6.0+ (M, API 23)
 • Xếp hạng nội dung
  Everyone
 • Cấu trúc
  arm64-v8a
 • Quyền
 • Chữ ký
  24bb24c05e47e0aefa68a58a766179d9b613a600
Đang tìm kiếm...
tracking