Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Chuyển văn bản thành giọng nói » 3.21.8.305969528
Chuyển văn bản thành giọng nói biểu tượng

Chuyển văn bản thành giọng nói

V3.21.8.305969528

Có gì mới

• Thêm hỗ trợ cho tiếng Estonia, tiếng Rumani và tiếng Slovak.
• Nhiều cải tiến khác cho giọng nói.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Chuyển văn bản thành giọng nói 3.21.8.305969528 (210316011)

Cập nhật vào: 2020-04-20

Uploaded by: Văn Tuấn

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chuyển văn bản thành giọng nói 3.21.8.305969528(210316011) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: x86_64

Tệp SHA1: b72682c3ad1c062d13edc94744cb6a1a1ce7a1b9

Dung lượng tệp: 21.3 MB

Tải về

2020-04-20
x86_64
Android 5.0+
160-640dpi
Chuyển văn bản thành giọng nói 3.21.8.305969528 (210316008)

Cập nhật vào: 2020-04-20

Uploaded by: Frere Nestor Nestor Ntumba

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chuyển văn bản thành giọng nói 3.21.8.305969528(210316008) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 19e0e446bde554b7ba7554bba1aafc374a87af4c

Dung lượng tệp: 21.4 MB

Tải về

2020-04-20
x86
Android 5.0+
160-640dpi
Chuyển văn bản thành giọng nói 3.21.8.305969528 (210316004)

Cập nhật vào: 2020-04-20

Uploaded by: Zin Zin

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chuyển văn bản thành giọng nói 3.21.8.305969528(210316004) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: d542e4ff863982e5bca86d7303eb215078fb194a

Dung lượng tệp: 21.2 MB

Tải về

2020-04-20
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
Chuyển văn bản thành giọng nói 3.21.8.305969528 (210316003)

Cập nhật vào: 2020-04-20

Uploaded by: Pirawat Buaban

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chuyển văn bản thành giọng nói 3.21.8.305969528(210316003) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: fe52ced93774d4c0432503fb20f4302e7c968c97

Dung lượng tệp: 20.4 MB

Tải về

2020-04-20
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...