Trang chủ » Liên lạc » Chrome » 76.0.3809.132
Chrome biểu tượng

Chrome

V76.0.3809.132

Có gì mới

Cảm ơn bạn đã chọn Chrome! Ở bản phát hành này, chúng tôi đã cải thiện độ ổn định và hiệu suất.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Chrome 76.0.3809.132 (380913215)

Cập nhật vào: 2019-08-29

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chrome 76.0.3809.132(380913215) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 7bfed5e38ecc5e1fd2580243f2a313eeec3759dc

Dung lượng tệp: 50.6 MB

Tải về

2019-08-29
x86
Android 4.4+
nodpi
Chrome 76.0.3809.132 (380913205)

Cập nhật vào: 2019-08-27

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chrome 76.0.3809.132(380913205) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 669307a073eafb0a76e885c1ac3720f86e9e60be

Dung lượng tệp: 45.6 MB

Tải về

2019-08-27
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...