Trang chủ » Liên lạc » Chrome » 73.0.3683.90
Chrome biểu tượng

Chrome

V73.0.3683.90

Có gì mới

Cảm ơn bạn đã chọn Chrome! Ở bản phát hành này, chúng tôi đã cải thiện độ ổn định và hiệu suất.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Chrome 73.0.3683.90 (368309010)

Cập nhật vào: 2019-03-26

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chrome 73.0.3683.90(368309010) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 850da71fbfb747ecea11f07766967cbc22729154

Dung lượng tệp: 48.3 MB

Tải về

2019-03-26
x86
Android 4.4+
nodpi
Chrome 73.0.3683.90 (368309000)

Cập nhật vào: 2019-03-25

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chrome 73.0.3683.90(368309000) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 50f496ba5b26fa1d77588455c18c2f0c6753fc4f

Dung lượng tệp: 44.8 MB

Tải về

2019-03-25
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...