Trang chủ » Ứng dụng » Xem và sửa video » GOOD TV
GOOD TV biểu tượng

GOOD TV

App 優質、強大的基督教屬靈影音寶庫!

5.0.5 for Android

GOOD TV 好消息電視台

Mô tả của GOOD TV

內容特色:
好消息綜合台、真理台、GOOD TV+ 好消息網路台
週週定期更新的上萬集隨選節目

完整收錄:
福音見證、國內外講員信息、禱告靈修、特會信息、裝備課程、詩歌音樂、國度新聞、家庭兒少等精彩節目

App 5.0 新增功能:
1. 新增 GOOD TV+ 好消息網路台,每天依時段推薦您優質內容
2. 背景音頻播放,關閉螢幕自動由視頻轉為音頻播放
3. 個人播放器設定(註冊後可使用):省略片頭、自訂倒快轉秒數、斷點續看
4. 自動懸浮視窗,邊看邊選
5. 手機深色模式支援
6. Chromecast 投放
7. 隨選節目各層分類,依「系列」、「單集」列示


APP會收集以下資料:
影片流量
使用者的影片觀看紀錄
使用者操作APP的流程

為何會收集這些資料:
為了瞭解使用者愛好,能提供更好的內容
為了瞭解使用者習慣,能更精進APP效能與流程

若使用者對APP收集這些資料有疑慮,可以用這個email連絡我們:
app-notify@goodtv.tv

隱私權政策:
https://app.good-tv.org/ott/privacy/


What data the app is collecting about the user:
video traffic
the users’ video watch history
the paths users took through this app

For what purposes is the app is using that data:
to understand users’ preferences so we can improve our content
to understand users’ habits so we can improve user experience

If you have any questions regarding the data this app is collecting, you can contact us through this email:
app-notify@goodtv.tv

Privacy Policy:
https://app.good-tv.org/ott/privacy/

GOOD TV 5.0.5 Cập nhật

2021-08-20
優化體驗

GOOD TV Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Xem và sửa video ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: AbeedAlazez AabAzead

Phiên bản mới nhất: 5.0.5Yêu cầu cập nhật GOOD TV

Available on: Tải GOOD TV trên Google Play

Yêu cầu: Android 6.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

 
Phiên bản trước
GOOD TV Alternatives
TVB新聞 - 即時新聞、24小時直播及財經資訊
TVB新聞 - 即時新聞、24小時直播及財經資訊
Tải xuống
喜马拉雅国际版Himalaya:听书听剧听小说,有声书电台
喜马拉雅国际版Himalaya:听书听剧听小说,有声书电台
Tải xuống
歡樂看Fain TV (行動版)新聞賽事直播綜藝行動帶著看
歡樂看Fain TV (行動版)新聞賽事直播綜藝行動帶著看
Tải xuống
HK Radio 香港收音機 - Chinese Radio
HK Radio 香港收音機 - Chinese Radio
Tải xuống
Vidol - 影音追劇線上看直播
Vidol - 影音追劇線上看直播
Tải xuống
华语大全 - 中文影视
华语大全 - 中文影视
Tải xuống
中文電台、中文收音機、華文電台、華文收音機
中文電台、中文收音機、華文電台、華文收音機
Tải xuống
新唐人電視台 - NTDTV
新唐人電視台 - NTDTV
Tải xuống
AMM 心娛 - 電視劇,電影,綜藝,直播
AMM 心娛 - 電視劇,電影,綜藝,直播
Tải xuống
美国之音
美国之音
Tải xuống
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...