Giới thiệu về Go Up

Tiếng Việt

Bước lên cầu thang và có được như xa như bạn có thể!

Jump up the stairs and get as far as you can.

Just tap the screen to jump. Try not to fall down the gaps or hit the stairs!

Collect gems to unlock new balls.

What is your best score?
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Go Up 1.0

cập nhật trên

Jul 18, 2016

Được tải lên bởi

Gustavo Carreiro

Yêu cầu Android

Android 2.3.2+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...