Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Gmail » 2020.10.04.338083592.Release
Gmail biểu tượng

Gmail

V2020.10.04.338083592.Release

Có gì mới

• Bug fixes and performance improvements.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Gmail 2020.10.04.338083592.Release (62430524)

Cập nhật vào: 2020-10-27

Uploaded by: Mlke Kdafkl

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Gmail 2020.10.04.338083592.Release(62430524) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.google.android.gm.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 502f20aeec4439011d9950ee8be231420c318639

Dung lượng tệp: 42.5 MB

Tải về

2020-10-27
arm64-v8a
Android 6.0+
nodpi
Gmail 2020.10.04.338083592.Release (62430524)

Cập nhật vào: 2020-10-27

Uploaded by: Mlke Kdafkl

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Gmail 2020.10.04.338083592.Release(62430524) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.google.android.gm.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 13e3a111a03c722044adce17d9f21764f8dc6697

Dung lượng tệp: 38.1 MB

Tải về

2020-10-27
armeabi-v7a
Android 6.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...