Trang chủ » Ứng dụng » Xem và sửa video » Gizmo VR Video Player: 360 Virtual Reality Videos » 1.3.1
Gizmo VR Video Player: 360 Virtual Reality Videos biểu tượng

Gizmo VR Video Player: 360 Virtual Reality Videos

V1.3.1

Có gì mới

General fixes and improvements:
- Multiple minor fixes of UI
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Gizmo VR Video Player: 360 Virtual Reality Videos 1.3.1 (201827)

Cập nhật vào: 2020-11-13

Uploaded by: Dumitra Rusu

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: 8358007909fc8dd761161db68175a983d7e99c5b Gizmo VR Video Player: 360 Virtual Reality Videos 1.3.1(201827) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 2973ec53b07c2e22b7f9ce72c344542bdb149999

Dung lượng tệp: 76.3 MB

Tải về

2020-11-13
arm64-v8a
Android 7.0+
nodpi
Gizmo VR Video Player: 360 Virtual Reality Videos 1.3.1 (101827)

Cập nhật vào: 2020-11-13

Uploaded by: Mustapha Gwadab Song

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: 8358007909fc8dd761161db68175a983d7e99c5b Gizmo VR Video Player: 360 Virtual Reality Videos 1.3.1(101827) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 7bf17666e01a240a17e415298ce6bd51ff052788

Dung lượng tệp: 83.8 MB

Tải về

2020-11-13
armeabi-v7a
Android 7.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...