Giới thiệu về Gin Rummy

Tiếng Việt

Chơi Gin Rummy bất cứ nơi nào online và offline!

Gin Rummy is one of the most popular card games in the world. Now it is available on your Android device!

Features:

- multiplayer mode, play Gin Rummy online with your Facebook friends or random opponents

- single player mode against smart AI opponent, when you are offline

- six themed tables with awesome design

- win unique rings and receive rewards

- complete quests, get special items, collect rewards for full item sets

- send wonderful gifts to your partners and opponents in multiplayer game mode

- play like a pro, reach the highest level of mastery in Gin Rummy

- climb the leaderboard

- daily bonus plus free bonus gold every few hours

- classic card game with astonishing HD graphics

Play Gin Rummy with friends, it's a big plus!

Just download and play Gin Rummy free!

Join our Gin Rummy community on Facebook:

https://www.facebook.com/Gin-Rummy-Community-470402113336183/

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.2

Last updated on Aug 13, 2017

- initial release

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Gin Rummy 1.0.2

Được tải lên bởi

Г. Буянзаяа

Yêu cầu Android

Android 4.0.3+

Hiển thị nhiều hơn

Gin Rummy Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.