Trang chủ » Ứng dụng » Du lịch và Địa phương » Getaround » 9.3.0
Getaround biểu tượng

Getaround

V9.3.0

Có gì mới

We regularly update and improve the app to clear any bumps in the road and keep everything running smoothly.

*****
Enjoying Getaround? Please leave us a review. Your feedback helps to steer us in the right direction!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Getaround 9.3.0 (8726)

Cập nhật vào: 2021-06-04

Uploaded by: Thuận Ngu Ngơ

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: d53176f69f06e44b69a3ec4ab820ff9c03832a04 Getaround 9.3.0(8726) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.c4mprod.voiturelib.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: 9bdf4024d86f4fac61336f3d0eb8b8f9553028cd

Dung lượng tệp: 21.7 MB

Tải về

2021-06-04
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
Getaround 9.3.0 (8726)

Cập nhật vào: 2021-06-04

Uploaded by: Benedict Llenarisa

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: d53176f69f06e44b69a3ec4ab820ff9c03832a04 Getaround 9.3.0(8726) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.c4mprod.voiturelib.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: b615232d41ac0180a97fba93e5e14efef39cd5e3

Dung lượng tệp: 18.4 MB

Tải về

2021-06-04
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...