Gems calc biểu tượng

7.9 66 Đánh giá


2.7.6 by Apps for ever


Dec 15, 2021

Giới thiệu về Gems calc

Tiếng Việt

Đây là một công cụ tốt để tính toán bất kỳ lượng đá quý, vàng và thuốc tiên nào

Hi guys, this is an amazing tool, that let you do conversions between different resources in our favorite clash game like Gems, Gold, and Elexir.

It's a powerful tool to calculate your resouces like gems and gold and set your clans game strategy correctly and expand your village to dominate other players.

This tool contains many options to let all clashers try many conversions, and below you find some most used functions:

- You can calculate how many required gems to get any amount of Gold.

- You can calculate how many gems you should spend to get any amount of elexir.

- You can calculate how many gems will cost you any amount of black elexir.

Finally, you have a time to gems and gems to time converter, it allow you to calculate how many gems you can produce after any duration and vice versa.

DISCLAIMER

This app can't produce any resource, it's a simple tool to calculate and do conversions between different resources.

Please don't hesitate to provide us your feedback, this can help us improve, and add more features to this tool, just email us at: contact@appsforever.net

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.7.6

Last updated on Dec 15, 2021

Major improvement

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Gems calc 2.7.6

Được tải lên bởi

ابو رامي

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Gems calc Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.