Giới thiệu về GeekTyper Official App

Tiếng Việt

HACK NHƯ PROGRAMMER TRÊN PHIM VÀ GAME! Bây giờ là một trải nghiệm di động!

Finally, the most popular pretend programming app is available for Android*

Have you ever wanted to look cool in front of your friends and pretend you know programming? This is your chance to show your master skills!

NOTE TO USERS
This site is intended to be a practical JOKE. We are not responsible for any trouble you may get into with this.

The "hacking" isn't real, and everything you type isn't stored anywhere. Your preferences are stored in your browser's cache. We are not responsible for user created content.

CREDITS
Geek Typer Project created by fediaFedia and Lexuzieel.
Thanks to Giblet and sxp for their help. Also thanks to Jimmy and Mike-Dragon. Script by Simone Masiero. Credits to Introversion for the Encryption image and to Big Tree World for the VB hacking GUI

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 0.0.1

Last updated on Mar 1, 2017

First version released

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật GeekTyper Official App 0.0.1

Được tải lên bởi

Alan Silva

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

GeekTyper Official App Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.