Giới thiệu về Game Recorder+

Game Recorder+ will be closed on 02/28/2018.

Hello, this is the Game Recorder+ service team.

Game Recorder+ will be closed on 02/28/2018.

Users who already have Game Recorder+ installed on their phones will not be able to record games from 02/28. Please use another screen recording app.

Please back up your videos previously recorded with Game Recorder+.

If you delete Game Recorder+ without backing up, any recorded videos will also be deleted.

If you touch the save button on the recorded video, it will be saved in the Game Recorder folder on your phone.

Thank you for using Game Recorder+.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Game Recorder+ 0.0.41

Được tải lên bởi

ปภาวิน แย้มสกุล

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 0.0.41

Last updated on Jan 28, 2018

Game Recorder+ will be closed on 02/28/2018.

Hiển thị nhiều hơn

Game Recorder+ Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.