Trang chủ » Ứng dụng » Tin tức và Tạp chí » Friendly For Twitter » 3.1.2
Friendly For Twitter biểu tượng

Friendly For Twitter

V3.1.2
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Friendly For Twitter 3.1.2 (108)

Cập nhật vào: 2019-06-28

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: e95cff676cec1076778778c07f3b3efbfa9cd457 Friendly For Twitter 3.1.2(108) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 14ae3296a0d7a06598d622ebe72700b68e4e26d3

Dung lượng tệp: 10.9 MB

Tải về

2019-06-28
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Friendly For Twitter 3.1.2 (107)

Cập nhật vào: 2019-06-28

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: e95cff676cec1076778778c07f3b3efbfa9cd457 Friendly For Twitter 3.1.2(107) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 3e298e5ab35e37e348118da5582a8b801c947d2c

Dung lượng tệp: 10.6 MB

Tải về

2019-06-28
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...