Trang chủ » Ứng dụng » Tin tức và Tạp chí » Friendly For Twitter » 3.1.1
Friendly For Twitter biểu tượng

Friendly For Twitter

V3.1.1
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Friendly For Twitter 3.1.1 (98)

Cập nhật vào: 2019-05-15

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: e95cff676cec1076778778c07f3b3efbfa9cd457 Friendly For Twitter 3.1.1(98) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 31777cc6614db99b84383a74b0a91a34ae2ef191

Dung lượng tệp: 9.1 MB

Tải về

2019-05-15
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Friendly For Twitter 3.1.1 (97)

Cập nhật vào: 2019-05-15

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: e95cff676cec1076778778c07f3b3efbfa9cd457 Friendly For Twitter 3.1.1(97) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 1c9fa11a4e573ca085b030188c70a00a173b1012

Dung lượng tệp: 8.8 MB

Tải về

2019-05-15
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...