Trang chủ » Ứng dụng » Thư viện và Trình diễn » French for AnySoftKeyboard
French for AnySoftKeyboard biểu tượng

French for AnySoftKeyboard

4.0.1396 for Android

Even Danan

Mô tả của French for AnySoftKeyboard

French Language pack

Features:

French dictionary based on AOSP - https://android.googlesource.com/platform/packages/inputmethods/LatinIME/+/master/dictionaries/

Include three keyboard layouts, AZERTY, QWERTY and BÉPO, with many symbols and rapid acces to apostrophe and hyphen.

This is an expansion language pack for AnySoftKeyboard.
Install AnySoftKeyboard first, and then select the French keyboard from AnySoftKeyboard's Settings -> Languages -> Keyboards menu.

French for AnySoftKeyboard 4.0.1396 Cập nhật

2020-05-20
Updated French language pack :
- define 2 keyboards layout (AZERTY/QWERTY) with symbols
and rapid access to apostrophes and hyphen
- new dictionary based on AOSP (https://android.googlesource.com/platform/packages/inputmethods/LatinIME/+/master/dictionaries/)
- French Canadian SWERTY is fixed

French for AnySoftKeyboard Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Thư viện và Trình diễn ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Exodo Alonso

Phiên bản mới nhất: 4.0.1396Yêu cầu cập nhật French for AnySoftKeyboard

Available on: Tải French for AnySoftKeyboard trên Google Play

Yêu cầu: Android 2.3.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với French for AnySoftKeyboard
Xem thêm từ Even Danan
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...