Trang chủ » Trò chơi » Đua xe » Formula Classic - 90's Racing » 1.0
Formula Classic - 90's Racing biểu tượng

Formula Classic - 90's Racing

V1.0

Có gì mới

Starting release
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Formula Classic - 90's Racing 1.0 (300006)

Cập nhật vào: 2019-09-05

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9632b195840e652b0019208e536d92cf81e2e01c Formula Classic - 90's Racing 1.0(300006) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: x86

OBB: main.obb

Tệp SHA1: f404ac4b3feb233e4d9584667361ff18d3247e21

Dung lượng tệp: 114.5 MB

Tải về

2019-09-05
x86
Android 4.1+
120-640dpi
Formula Classic - 90's Racing 1.0 (200006)

Cập nhật vào: 2019-07-16

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9632b195840e652b0019208e536d92cf81e2e01c Formula Classic - 90's Racing 1.0(200006) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 36a59fe2cbf97add21410946d9047d4ce2fe68ab

Dung lượng tệp: 113.5 MB

Tải về

2019-07-16
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
Formula Classic - 90's Racing 1.0 (100006)

Cập nhật vào: 2019-09-25

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9632b195840e652b0019208e536d92cf81e2e01c Formula Classic - 90's Racing 1.0(100006) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

OBB: main.obb

Tệp SHA1: e09c0577adae5bdfe0080f4427685ff98cdfdbea

Dung lượng tệp: 113.3 MB

Tải về

2019-09-25
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...