Trang chủ » Ứng dụng » Du lịch và Địa phương » flydubai » 5.5.0
flydubai biểu tượng

flydubai

V5.5.0

Có gì mới

Welcome to the updated version of flydubai Mobile App. With this release, we've made some bug fixes and performance enhancements across the app.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
flydubai 5.5.0 (344)

Cập nhật vào: 2021-05-31

Uploaded by: Valdemir Val

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 2e8385bd548201dd095a1861288c897c8200063f flydubai 5.5.0(344) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Base APK: com.flydubai.booking.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: d7d693e7a751e33959aed6874c92076e886bd76d

Dung lượng tệp: 19.7 MB

Tải về

2021-05-31
universal
Android 4.4+
160-640dpi
flydubai 5.5.0 (344)

Cập nhật vào: 2021-06-13

Uploaded by: Kothapalli Vijayakumar

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 2e8385bd548201dd095a1861288c897c8200063f flydubai 5.5.0(344) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Base APK: com.flydubai.booking.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 450f2758c2a4e60654b8e4924133771b2377ffab

Dung lượng tệp: 21.5 MB

Tải về

2021-06-13
universal
Android 4.4+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...