Flip Hippo (Unreleased) biểu tượng

0.0.1 by Ketchapp


Oct 14, 2016

Giới thiệu về Flip Hippo (Unreleased)

Let’s jump with me in my fabulous style!

I am the smartest Hippo.

I was shaped by my creator.

I live in your phone.

Today it is so hot .

That I need to dip me in water.

I am searching for a lake in the sky.

Now let’s jump with me in my fabulous style.

[How to play]

TAP to FLIP between STAND UP and LIE DOWN

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 0.0.1

Last updated on Oct 14, 2016

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Flip Hippo (Unreleased) 0.0.1

Được tải lên bởi

Frank Micheal

Yêu cầu Android

Android 3.0+

Hiển thị nhiều hơn

Flip Hippo (Unreleased) Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.