Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » FlashDog » 2.6.7
FlashDog biểu tượng

FlashDog

V2.6.7

Có gì mới

-No ads (Pro)
-Fix some bugs
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
FlashDog 2.6.7 (1768)

Cập nhật vào: 2020-11-05

Uploaded by: Marcela Da Rosa

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 1aff22170dd0a5fc602b4679363dd32e3903ef47 FlashDog 2.6.7(1768) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.gokoo.flashdog.apk

Split APKs: config.arm64_v8a

Tệp SHA1: 384f0e2feda1a50e1314a5a498733fe94df260e3

Dung lượng tệp: 18.1 MB

Tải về

2020-11-05
arm64-v8a
Android 4.4+
120-640dpi
FlashDog 2.6.7 (1768)

Cập nhật vào: 2020-11-05

Uploaded by: Adi Firman Gani

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 1aff22170dd0a5fc602b4679363dd32e3903ef47 FlashDog 2.6.7(1768) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.gokoo.flashdog.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a

Tệp SHA1: c37dc2e6661c2d6f173e76ba1366243e8b9c80a6

Dung lượng tệp: 17.9 MB

Tải về

2020-11-05
armeabi-v7a
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...