Trang chủ » Ứng dụng » Cá nhân hóa » Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull » 57.0
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull biểu tượng

Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull

V57.0

Có gì mới

Flaming Skull cập nhật thiết kế mới cho chủ đề bàn phím
⭐Rất nhiều chủ đề bàn phím miễn phí.
⭐Flaming Skull chủ đề bàn phím với Flaming Skull biểu tượng cảm xúc và những font chữ rất ngầu miễn phí.
⭐Những chủ đề ĐƯỢC YÊU THÍCH HÀNG ĐẦU với nhiều biểu tượng cảm xúc phong phú hơn và những sticker mới hiện đang miễn phí.
⭐Tối ưu hóa tương tác trực quan trang chủ.
⭐Tối ưu hóa tốc độ khởi động.
⭐Nâng cao độ ổn định và sửa lỗi.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (811)

Cập nhật vào: 2019-11-23

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(811) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 38d25c356cce42aee16a216b09b2da80f1a2c5ec

Dung lượng tệp: 3.4 MB

Tải về

2019-11-23
universal
Android 4.1+
160-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (810)

Cập nhật vào: 2019-11-16

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(810) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 4869aca3b2eaaace6195e81840acb794457aee39

Dung lượng tệp: 3.4 MB

Tải về

2019-11-16
universal
Android 4.1+
160-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (805)

Cập nhật vào: 2019-07-25

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(805) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: e5439e9c66b52210654243c999961b7a2f0855e1

Dung lượng tệp: 4.2 MB

Tải về

2019-07-25
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (803)

Cập nhật vào: 2019-06-19

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(803) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 92b4b23139bc69fcffa8ebe7ed361d25794062c0

Dung lượng tệp: 4.2 MB

Tải về

2019-06-19
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (802)

Cập nhật vào: 2019-04-09

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(802) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 1cb5940a1448c0405ae019a4ba16d10b01094059

Dung lượng tệp: 4.0 MB

Tải về

2019-04-09
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (800)

Cập nhật vào: 2019-02-19

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(800) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: ce6a398e85aa4372a7fe3c455480b91547930844

Dung lượng tệp: 3.9 MB

Tải về

2019-02-19
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (782)

Cập nhật vào: 2019-02-16

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(782) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: c9ed6835ffeb311f86a7f2f6036eb96333a5cf49

Dung lượng tệp: 3.9 MB

Tải về

2019-02-16
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (781)

Cập nhật vào: 2019-02-13

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(781) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 05f83d3bfdfc628ae1d1a6764f96d49db7b6f4fe

Dung lượng tệp: 3.9 MB

Tải về

2019-02-13
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (780)

Cập nhật vào: 2019-01-17

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(780) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: a221a12f459b1cc44724f14c7f645a0817efc45b

Dung lượng tệp: 3.9 MB

Tải về

2019-01-17
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (779)

Cập nhật vào: 2018-12-17

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(779) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 24d97d4be9d3ba7754972bc6b3a955336fa3a927

Dung lượng tệp: 3.9 MB

Tải về

2018-12-17
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (778)

Cập nhật vào: 2018-12-06

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(778) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: fc1b70dccaffb2bec86ddde9c014510c474078e7

Dung lượng tệp: 4.3 MB

Tải về

2018-12-06
universal
Android 4.1+
160-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (777)

Cập nhật vào: 2018-11-28

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(777) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: a942b20b0cf149685d65f5a2c4b74609d5dfe4d7

Dung lượng tệp: 4.3 MB

Tải về

2018-11-28
universal
Android 4.1+
160-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (776)

Cập nhật vào: 2018-11-23

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(776) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 318da2eb437f62c9ea664854d07eb18df373aaec

Dung lượng tệp: 4.4 MB

Tải về

2018-11-23
universal
Android 4.1+
160-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (775)

Cập nhật vào: 2018-11-15

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(775) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 09dfa63f9e6d444dafc9022d19875eb47363029c

Dung lượng tệp: 4.4 MB

Tải về

2018-11-15
universal
Android 4.1+
160-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (774)

Cập nhật vào: 2018-11-13

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(774) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 3ce2a86bedb11b8e84fc38223cd1587c9703c67f

Dung lượng tệp: 4.4 MB

Tải về

2018-11-13
universal
Android 4.1+
160-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (773)

Cập nhật vào: 2018-11-10

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(773) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: fcf61d42a66d4a576f30f2147e6cd7b2f44ab980

Dung lượng tệp: 4.3 MB

Tải về

2018-11-10
universal
Android 4.1+
160-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (772)

Cập nhật vào: 2018-10-27

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(772) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: f498097dd41313f07f299055ceee374a44b6e109

Dung lượng tệp: 4.3 MB

Tải về

2018-10-27
universal
Android 4.1+
160-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (771)

Cập nhật vào: 2018-10-12

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(771) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 537c18bbc5182760ffd1cd87588eb0dad46130da

Dung lượng tệp: 4.7 MB

Tải về

2018-10-12
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (770)

Cập nhật vào: 2018-09-29

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(770) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 4414a5c29d42dd481e272315e05f95c4feb78343

Dung lượng tệp: 4.6 MB

Tải về

2018-09-29
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (764)

Cập nhật vào: 2018-09-19

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(764) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi, armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: dbf0fcd599ab2ac3aee529f7718aec821f528531

Dung lượng tệp: 6.9 MB

Tải về

2018-09-19
armeabi
armeabi-v7a
x86
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (763)

Cập nhật vào: 2018-09-07

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(763) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi, armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: 61cb9e886f64b8336a6beadde66d24ecb5ea265c

Dung lượng tệp: 6.9 MB

Tải về

2018-09-07
armeabi
armeabi-v7a
x86
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (761)

Cập nhật vào: 2018-09-05

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(761) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi, armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: 64d81f84d4e3e75e6a3badaaf155b4f8027d87dd

Dung lượng tệp: 6.4 MB

Tải về

2018-09-05
armeabi
armeabi-v7a
x86
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (760)

Cập nhật vào: 2018-08-29

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(760) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi, armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: 3e2ee4ac3b862d28bbbb21b3df612a3f6c1eb978

Dung lượng tệp: 6.4 MB

Tải về

2018-08-29
armeabi
armeabi-v7a
x86
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (758)

Cập nhật vào: 2018-08-28

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(758) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 5543f24469e8836831b4bcfd854c6286ee6fb054

Dung lượng tệp: 4.6 MB

Tải về

2018-08-28
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (757)

Cập nhật vào: 2018-08-27

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(757) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi, armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: 984f32aec8e8642eefbb13d10d9eb26de55b1919

Dung lượng tệp: 6.4 MB

Tải về

2018-08-27
armeabi
armeabi-v7a
x86
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (756)

Cập nhật vào: 2018-08-25

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(756) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: a2e6e3815b92ffed8172534a9b06350cee082e8f

Dung lượng tệp: 4.6 MB

Tải về

2018-08-25
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (753)

Cập nhật vào: 2018-08-23

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(753) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: b60a1fa90d7898911d61a7841cad72387537e374

Dung lượng tệp: 4.6 MB

Tải về

2018-08-23
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (752)

Cập nhật vào: 2018-08-21

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(752) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi, armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: 470d91badc9d67d202ca5ff1d179b445b0c89b56

Dung lượng tệp: 6.4 MB

Tải về

2018-08-21
armeabi
armeabi-v7a
x86
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (751)

Cập nhật vào: 2018-08-02

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(751) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: de949e457bdbd113b0dccd4000b31b811b64345b

Dung lượng tệp: 4.3 MB

Tải về

2018-08-02
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0 (750)

Cập nhật vào: 2018-07-11

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bb0a4e5f137beb6086ad7777d1c0e51e769267a2 Chủ Đề Bàn Phím Flamingskull 57.0(750) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: bbe2cecf84fb108e116fb231d84e935dc61153cb

Dung lượng tệp: 4.3 MB

Tải về

2018-07-11
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...