Trang chủ » Ứng dụng » Sức khỏe và Thể hình » FlagFit 2.0
FlagFit 2.0 biểu tượng

FlagFit 2.0

1.8.7 for Android

Smart Wear

Mô tả của FlagFit 2.0

FlagFit 2.0 is a stylish movement sleep monitoring Bluetooth low energy products
1, support the pedometer function, exercise calorie conversion;
2, can sleep monitoring, statistical analysis of sleep quality of sleep;
3, support the sharing of health information, sports and other functions;
Tips: The phone system must be android4.3 or more, and the phone must support BLE

(Bluetooth 4.0), apk with the hardware to use.

Privacy policy:https://www.ute-tech.com.cn/privacy-policy/myprivacypolicy_english.htm

FlagFit 2.0 1.8.7 Cập nhật

2021-07-07
Fix known issues and improve stability

FlagFit 2.0 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Sức khỏe và Thể hình ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Trang Huynh

Phiên bản mới nhất: 1.8.7Yêu cầu cập nhật FlagFit 2.0

Available on: Tải FlagFit 2.0 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với FlagFit 2.0
Xem thêm từ Smart Wear
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...