Fari biểu tượng

2.3.0 by RUBRIK


Jul 14, 2022

Giới thiệu về Fari

Tiếng Việt

Dự án F.A.R.I. - Dịch vụ hòa giải ngôn ngữ và văn hóa

Progetto F.A.R.I. - Servizio di mediazione linguistica e interculturale

Obiettivi dell'applicazione sono: facilitare l’accesso dei migranti ai servizi territoriali ed ospedalieri, sostenere l’utenza e gli operatori nelle fasi di accoglienza ed orientamento, presa in carico dell’utenza attraverso pratiche sociali innovative e semplificazione delle procedure per la fruizione di interventi di prevenzione, cura e tutela della salute.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.3.0

Last updated on Jul 14, 2022

Bug fixing

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Fari 2.3.0

Được tải lên bởi

Nabila Noval

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

Fari Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.