Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » EUT VPN » 1.3.14
EUT VPN biểu tượng

EUT VPN

V1.3.14

Có gì mới

Note: Please clear data after update if you've encountered an error

• UI Improvements
- Minimal Improvements

• Resources Updates
- Updated Servers & Payloads to the latest version

• Miscellaneous
- Fixed SSL issue for Android 10/Q
- Fixed ShareHub 2 (Local) server
- Allow users to select SSL version
- Added Ookla Speedtest option
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
EUT VPN 1.3.14 (145)

Cập nhật vào: 2020-07-09

Uploaded by: صلاح الدين صلاح الجكام

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 069472a2d6333d71dc7ac00c2ddc527c76d37f5a EUT VPN 1.3.14(145) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

Tệp SHA1: 0ffdd6242537cf9ed05f39a781d1f68282e5403f

Dung lượng tệp: 17.7 MB

Tải về

2020-07-09
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
x86
x86_64
Android 4.1+
120-640dpi
EUT VPN 1.3.14 (144)

Cập nhật vào: 2020-06-29

Uploaded by: Saleem Hajani

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 069472a2d6333d71dc7ac00c2ddc527c76d37f5a EUT VPN 1.3.14(144) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

Tệp SHA1: 7800d3d7c0838bdde7b7f8e5f4693158b35e53ff

Dung lượng tệp: 17.7 MB

Tải về

2020-06-29
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
x86
x86_64
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...