Giới thiệu về Euchre

Tiếng Việt

Chơi Euchre trò chơi thẻ online và offline! Miễn phí trò chơi Euchre trong túi của bạn.

Euchre - Master of Euchre is a free version of classic trick-taking card game for Android!

Features:

- multiplayer mode, play Euchre online with your Facebook friends or random opponents

- single player mode against smart AI opponent, when you are offline

- six themed tables with awesome design

- win special Euchre rings and receive rewards

- complete quests, get special items, collect rewards for full item sets

- send wonderful gifts to your partners and opponents in online game

- play like a pro, reach the highest level of mastery and become the real Master of Euchre

- win the tournaments and climb the leaderboard

- take free bonus gold every few hours

- classic card game with amazing HD graphics

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.1

Last updated on Jul 9, 2017

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Euchre 1.0.1

Được tải lên bởi

Shar Htet Zaw

Yêu cầu Android

Android 4.0.3+

Hiển thị nhiều hơn

Euchre Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.