Eternal Arena biểu tượng

8.5 40 Đánh giá


1.0.9 by NetEase Games


May 18, 2018

Giới thiệu về Eternal Arena

Tiếng Việt

Tập hợp một nhóm các anh hùng trong quest thú vị, Deadly Dungeons & Epic MOBA Wars!

Eternal Arena is a fun, challenging Action-RPG with 90 levels of character evolution, over 120 multi-tiered solo quests, and 45+ unique, fantasy heroes to collect, equip, and command. Prove your strength, then access Global PvP to team up for epic MOBA wars with players across your global region.

Compete in casual, custom, or ranked 1v1 to 3v3 MOBA battles to challenge the community, climb the leaderboard, and reap generous rewards. The perfect blend of real-time multiplayer strategy, furious action, and deep RPG customization, Eternal Arena is the game you’ve been fighting for!

KEY FEATURES

- 120 Replayable Quests: Challenging single-player missions featuring a wide variety of activities & goals

- 10 Multiplayer Modes: Play with or against your friends in Duels, Tournaments, Quick Matches & more

- Real-time MOBA Wars: Join players across your region for Casual, Custom & Ranked 1v1 up to 3v3 battles

- Fast-paced Combat: Responsive, joystick controls trigger furious attacks and dynamic signature moves

- Deep Action-RPG: Summon and equip heroes, Forge gear, Craft artifacts, Enhance runes & much more

- Expansive Guilds: Build a mighty clan through Co-op Guild Wars, Rescue Missions & Team Boss Battles

KEEP IN TOUCH

- Twitter: https://twitter.com/EternalArena_

- Facebook: https://facebook.com/EternalArena

- Forums: http://forums.netease-na.com/forum/8-eternal-arena/

- Wikia: hhttp://eternalarena.wikia.com/wiki/Eternal_Arena

- Support: https://netease.helpshift.com/a/eternal-arena/

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.9

Last updated on May 18, 2018

What's new:
1. Bug fixed
2. Improve user data protection feature

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Eternal Arena 1.0.9

Được tải lên bởi

Virendra Singh Chouhan

Yêu cầu Android

Android 2.3.2+

Hiển thị nhiều hơn

Eternal Arena Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.