Trang chủ » Ứng dụng » Năng suất » Etar
Etar biểu tượng

Etar

OpenSource Calendar

1.0.23 for Android

Suhail سهيل الكويليت

Mô tả của Etar

Features:
- Month view.
- Week, day & agenda view.
- Uses Android calendar sync. Works with Google Calendar, Exchange..etc.
- Material design.
- Dark & Light Theme.
- Offline Calendar
- Free, open source and absolutely no Ads.
- Support sharing calendars via ics and the ability to import/export from sdcard.

Bugs & feedback: https://github.com/Etar-Group/Etar-Calendar/issues
Source Code: https://github.com/Etar-Group/Etar-Calendar

Etar 1.0.23 Cập nhật

2020-09-02
- Recover time zone database
- SVG app icon
- Rework and reactivate the widget
- New translations

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Năng suất ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Yousef A Belal

Phiên bản mới nhất: 1.0.23Yêu cầu cập nhật Etar

Available on: Tải Etar trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Etar
Xem thêm từ Suhail سهيل الكويليت
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...