Trang chủ » Ứng dụng » Sách và Tài liệu tham khảo » English Korean Dictionary
English Korean Dictionary biểu tượng

English Korean Dictionary

5.2 for Android

Frīg`Apps

Mô tả của English Korean Dictionary

Extensive English Korean dictionary translator
- Display synonyms helping to define the word and improve the translation
- Fully OFFLINE, Simple and quick
Thesaurus game
- Type the translation of the word and view the meaning of the answers
- View synonyms and translate the synonyms to view alternative words
Word games
- High school or difficult words
- Choose the card that matches the meaning from four options
- Or spell the word from the displayed characters
- Review a list of words used in the games.
Countdown game
- Find the translation within the countdown period
- Spell the word and lose a point for each character not in the translation.
- Practice and develop your vocabulary

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Sách và Tài liệu tham khảo ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 5.2Yêu cầu cập nhật English Korean Dictionary

Lấy nó trên: Tải English Korean Dictionary trên Google Play

Yêu cầu: Android 3.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với English Korean Dictionary
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...