Trang chủ » Ứng dụng » Giáo dục » English Conversations » 3.2
English Conversations biểu tượng

English Conversations

V3.2

Có gì mới

Add English Listening Test.
Fix Claissic AudioBooks.
Add text for Audiobooks.
Add Advanced English Listening.
Fix audio player for AudioBooks.
Offline mode.
English Conversations in Offline mode.
Add English Conversations Pro version. You can remove all ads.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
English Conversations 3.2 (32)

Cập nhật vào: 2020-01-09

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: e894230737d7143ea8537d1108b26294c3281ef3 English Conversations 3.2(32) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: fd89d9099f2972bcb0a9e6bd1b8580eca335d8b9

Dung lượng tệp: 39.7 MB

Tải về

2020-01-09
universal
Android 4.1+
120-640dpi
English Conversations 3.2 (22)

Cập nhật vào: 2019-11-14

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: e894230737d7143ea8537d1108b26294c3281ef3 English Conversations 3.2(22) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 15bd2506ac3c1adcc70358f8a31b95e5d2334216

Dung lượng tệp: 34.5 MB

Tải về

2019-11-14
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...