Trang chủ » Ứng dụng » Giáo dục » English Conversations » 3.1
English Conversations biểu tượng

English Conversations

V3.1

Có gì mới

Add English Listening Test.
Fix Claissic AudioBooks.
Add text for Audiobooks.
Add Advanced English Listening.
Fix audio player for AudioBooks.
Offline mode.
English Conversations in Offline mode.
Add English Conversations Pro version. You can remove all ads.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
English Conversations 3.1 (31)

Cập nhật vào: 2019-12-18

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: e894230737d7143ea8537d1108b26294c3281ef3 English Conversations 3.1(31) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: fc7bdade8424ffe90c9e3cb11db9e0cb91d17aa9

Dung lượng tệp: 39.7 MB

Tải về

2019-12-18
universal
Android 4.1+
120-640dpi
English Conversations 3.1 (21)

Cập nhật vào: 2019-11-12

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: e894230737d7143ea8537d1108b26294c3281ef3 English Conversations 3.1(21) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: bf099661ad3168968c2145703544ef80515d36c0

Dung lượng tệp: 34.5 MB

Tải về

2019-11-12
universal
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...