Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Electrocalc - electronics circuit calculator
Electrocalc - electronics circuit calculator biểu tượng

Electrocalc - electronics circuit calculator

1.17 for Android

Anas Abubakar

Mô tả của Electrocalc - electronics circuit calculator

Electrocalc is an app that is designed to help electronic engineers, hobbyists, and students(especially those in electronics and communication engineering) in designing electronic circuits. Complex electronics calculation are made easier with the app.

Resistor, capacitor, inductor, operational amplifier, 555 timer, filters and transistor circuit calculations are made easier.

The app can help an electronic hobbyist troubleshoot electronics equipment. We have worked hard in order to make designing electronics easier.
The app contains the following calculators.

• Resistor color code
• Resistance calculator
• Resistors in series
• Resistors in parallel
• Capacitors in series
• Capacitors in parallel
• Capacitance of a capacitor calculator
• Parallel plate capacitor calculator
• Capacitive reactance calculator
• Ceramic capacitor code
• Polyester capacitor code
• SMD resistor code
• Toroidal inductor winding calculator
• Inductor winding calculator
• Air core inductor winding calculator
• Adjustable voltage regulator calculator
• Zener diode voltage regulator calculator
• Bipolar junction transistor (BJT) amplifier analysis calculator
• LR filter calculator
• Parallel RLC calculator
• Transformer winding calculator
• 555 timer astable multivibrator calculator
• 555 timer monostable multivibrator calculator
• Op-amp inverting amplifier calculator
• Op-amp noninverting amplifier calculator
• Op-amp difference amplifier calculator
• Sallen-Key single-pole filter calculator
• Sallen-Key double-pole filter calculator
• Butterworth passive filter calculator
• Chebychev passive filter calculator
• Bessel passive filter calculator
• Active filter calculator
• RC passive filter calculator
• Inductive reactance calculator
• Series LRC circuit calculator
• Resistor voltage divider calculator
• Wheatstone bridge calculator
• Charging/Discharging a capacitor calculator
• Charging/Discharging an inductor calculator
• Resistivity calculator
• PCB trace width calculator
• Attenuators calculator
• Microstrip calculator
• Wave guide calculator
• Electrical power calculator
• Decibel calculator
• Alternating current (AC) calculator
• Ohms law calculator
• Delta -> Star transformation
• Star-> Delta transformation
• Multi layered air core inductor design
• Spiral inductor design

Electrocalc - electronics circuit calculator 1.17 Cập nhật

2021-04-07
Few bugs fixed

Electrocalc - electronics circuit calculator Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: ابوسلمو الورد

Phiên bản mới nhất: 1.17Yêu cầu cập nhật Electrocalc - electronics circuit calculator

Available on: Tải Electrocalc - electronics circuit calculator trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Electrocalc - electronics circuit calculator
Xem thêm từ Anas Abubakar
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...