eFootball™ 2023_v7.2.0_APKPure_Installer.apk

eFootball™ Download APK 7.2.0 (3.0 GB)

Đang tải xuống

eFootball™ Download APK 7.2.0 (3.0 GB)

Nếu việc tải về không tự bắt đầu, nhấn vào đây
Cách để cài tệp XAPK / APK
eFootball™ will be installed automatically via APKPure Installer after download completes
Thêm thông tin
 • Tên gói hàng
 • Ngôn ngữ
  English
 • Yêu cầu Android
  Android 7.0+ (N, API 24)
 • Xếp hạng nội dung
  Everyone
 • Cấu trúc
  arm64-v8a
 • Quyền
 • Chữ ký
  5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f
Đang tìm kiếm...
tracking